Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông báo đối với các sinh viên đăng ký học phần "Kinh doanh quốc tế_K13(TMQT+QTM)" (07/08/2019)
Thay đổi lịch giai đoạn 12 tuần đầu
Lớp học phần "Kinh doanh quốc tế_K13(TMQT+QTM)" có 27 sinh viên đã đăng ký. Nay phòng Đào tạo thay đổi lịch trong 12 tuần đầu từ thứ 6 (tiết 4,5) sang thứ 4 (tiết 4,5) và không bị trùng với các học phần khác trong chuyên  ngành.
Vậy đề nghị sinh viên thuộc lớp học phần trên vào cập nhật lại lịch trên IU để đi học.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 263

Lượt truy cập: 407165