Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông báo đăng ký học cùng K16 kỳ I năm học 2019-2020 (30/08/2019)
Thời hạn đăng ký từ ngày 03/9/2019 đến ngày 05/9/2019

THÔNG BÁO

 

V/v mở thời hạn đăng ký học cùng K16 trên hệ thống IU cho sinh viên các khóa hệ ĐHCQ trong học kỳ I năm học 2019 - 2020

 Kính gửi:          -  Ban chủ nhiệm các Khoa;

                           -  Cố vấn học tập các lớp hệ ĐHCQ;

                           -  Sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy.

 

Hiện nay, sinh viên K16 đã ấn định được danh sách các lớp học phần được mở trong học kỳ I năm học 2019-2020. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường mở thời hạn đăng ký học cho sinh viên các khóa hệ ĐHCQ học cùng K16 như sau

Thời hạn đăng ký: từ ngày 03/09 đến hết ngày 05/09/2019.

Sinh viên chỉ được đăng ký ghép cùng các lớp học phần chưa đầy sĩ số của K16.

Đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến cố vấn học tập các lớp hệ đại học chính quy triển khai và hỗ trợ sinh viên đăng ký đúng thời hạn.

Nơi nhận:

       - Như K/gửi;

       - Trung tâm TT-TV;

       - Lưu ĐT.

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 265

Lượt truy cập: 407164